Naslovna
Svi primjeri

Inovativna platforma s lako prilagodljivim primjerima ugovora koja vam omogućuje da samostalno izradite svoj ugovor online.

e-Ugovor.com Icone-Ugovor.com

Vijenac Ivana Meštrovića 20, Osijek

5,0 11 reviews

Kupljenih i preuzetih ugovora.
0 +
Razvoja i testiranja.
0 + mj.
Uspješnog poslovanja.
0 + mj.

Samostalno izradi ugovor:

Izaberite primjer ugovora

Odaberi​ ugovor

Plaćanje primjera ugovora

Sigurno plati

Pristup ugovoru putem poveznice

Pristupi online - izradi u par klikova

Izradite ugovor

Kreiraj i ispiši ugovor

Ugovori prema namjeni:

Primjeri po kategorijama:

Svi primjeri ugovora:

Što je tu inovativno?

Prilagodljivi primjeri ugovora

3 u 1 RJEŠENJE

1. Prilagodljivi primjeri ugovora. 2. Informacije i smjernice. 3. Izrada, spremanje i preuzimanje ugovora.

Brza prilagodba ugovora

BRZA IZRADA ONLINE

Inovativne značajke platforme omogućuju vam laku i brzu izradu ugovora.

Primjeri ugovora dostupni cijelo vrijeme

DOSTUPNOST 24/7

Ugovore možete izrađivati online, u bilo koje doba, na bilo kojem uređaju.

Jednostavno korištenje primjera ugovora

JEDNOSTAVNOST KORIŠTENJA

Jednostavno, brzo i sigurno plaćanje. Pristup dokumentu ostvarujete odmah kod kartičnih plaćanja.

Mediji o nama:

"e-Ugovor nudi digitalne primjere dokumenata, upute za njihovo kreiranje i uređivanje te omogućuje korisnicima da prilagode ugovore prema svojim potrebama."
"Iz hrvatske perspektive, radi se o izuzetno revolucionarnom novitetu u hibridnom području prava i tehnologije."
"e-Ugovor: Legal Tech alat koji potpuno pojednostavljuje izradu ugovora."

Blog članci:

Česta pitanja:

e-Ugovor je aplikacija za lakšu i bržu izradu dokumenata koja prikazuje primjere dokumenata u digitalnom obliku i općenite informacije o dokumentu (digitalni sadržaj) te pruža mogućnost uređivanja i prilagodbe sadržaja primjera dokumenta, odnosno spremanje i preuzimanje dokumenta u verziji pogodnoj za ispis (digitalna usluga).

Dakle, e-Ugovor predstavlja novu i neuobičajenu vrstu digitalne usluge odnosno digitalnog sadržaja koja se pruža na tržištu.

e-Ugovor je izrađen kao „Web based application“ i moguće joj je pristupiti isključivo putem internetskog preglednika (Google Chrome, Firefox, Opera ili Microsoft Edge) u trenutku dok je uređaj spojen na internetsku mrežu.

Predmet narudžbe/kupnje je pristup digitalnom primjeru dokumenta unutar aplikacije unutar e-Ugovor platforme, na kojoj se prezentiraju digitalni primjeri dokumenata, a oboje se isporučuje kupcima putem licence.

Digitalni primjer dokumenta korišten unutar aplikacije pruža mnoštvo funkcionalnosti kupcima u smislu lakoće, brzine i jednostavnosti izrade dokumenata, ali i samog spremanja i preuzimanja dokumenta u verziji pogodnoj za ispis.

Osim toga, digitalni primjer dokumenta sadrži određene informacije (osnovne i pomoćne) koje se nalaze u tekstovima primjera dokumenta te općenite informacije prije samog primjera dokumenta. 

Primjeri dokumenata te informacije unutar aplikacije dani su samo kao opće informacije bez određene svrhe i ne predstavljaju pružanje pravne pomoći u bilo kojem smislu, a sami prijenos tih informacija ne stvara niti uspostavlja odnos pružatelja pravne pomoći (odvjetnik i sl.) i klijenta.

Svrha korištenja kupljenog pristupa digitalnom primjeru dokumenta prezentiranog ne mora biti izrada dokumenta, nego može biti isključivo informativna, kroz pregled sadržaja koji se odnosi na uvodne tekstove prije primjera dokumenata odnosno pregled sadržaja primjera dokumenata.

Kupcu je putem licence omogućen pristup primjeru dokumenta isključivo u roku od 96 sati nakon zaključenja ugovora (definirano Uvjetima korištenja), a nakon proteka navedenog roka, kupac nema pravo više pristupa digitalnom primjeru dokumenta/aplikaciji za koje je istekao navedeni rok.

Sve informacije u ovim Čestim pitanjima su informativne prirode, a sva pitanja su obuhvatnije regulirana Uvjetima korištenja.

Digitalni primjeri dokumenata prezentiraju se u aplikaciji e-Ugovor koja je dio platforme e-Ugovor.

Primjeri dokumenata u digitalnom obliku prezentirani unutar e-Ugovor aplikacije pružaju značajno više funkcija od pukog ispunjavanja praznina, a budući da aplikacija e-Ugovor ima značajno više funkcionalnosti koje omogućuju izradu potpuno novog, drugačijeg dokumenta.

Primjer dokumenta u digitalnom obliku nije obrazac/predložak (unaprijed sastavljen dokument koji sadrži standardne odredbe i uvjete, a u kojemu je potrebno  ispuniti praznine s određenim detaljima), nego je zamišljen kao pomoćno sredstvo za izradu dokumenta.

Digitalni primjer dokumenta predstavlja određeni digitalni sadržaj, jer u digitalnom obliku sadrži određene informacije (osnovne i pomoćne) koje se nalaze u tekstovima primjera dokumenta te općenite informacije prije samog primjera dokumenta. 

Napomena: primjeri dokumenata te informacije unutar aplikacije e-Ugovor su dani samo u informativne svrhe i ne predstavljaju pružanje pravne pomoći u bilo kojem smislu, a sami prijenos tih informacija ne stvara niti uspostavlja odnos pružatelja pravne pomoći (odvjetnik i sl.) i klijenta. Konačni sadržaj dokumenata određuje kupac te ga po vlastitom nahođenju dodatno mijenja nakon kreiranja dokumenta.

Kupac po isplati nakon završene kupnje dobiva e- maila  naslovom/predmetom: “Potvrda o sklopljenom ugovoru | Poveznica za pristup” u kojemu se nalazi poveznica za pristup Proizvodu/Proizvodima unutar aplikacije e-Ugovor. 

Klikom na zaprimljenu poveznicu, kupac započinje automatizirani postupak pristupa aplikaciji e-Ugovor.

Daljnji koraci za pristup Proizvodu su intuitivni te su detaljnije pojašnjeni u Uvjetima korištenja.

Dokument izrađujete koristeći sve ili neke funkcionalnosti aplikacije e-Ugovor:

 • odabir broja stranaka,
 • dodavanje novih stranaka,
 • unos podataka o strankama,
 • mijenjanje naslova dokumenta,
 • unos teksta i izmjena teksta u digitalni primjer dokumenta (gdje je to omogućeno),
 • odabir između više opcija prethodno unesenog sadržaja članka/točke,
 • mijenjanje prethodno unesenog sadržaja članka/točke,
 • mijenjanje naslova članka/točke,
 • mijenjanje redoslijeda članaka/točaka,
 • brisanje određenih članaka/točaka (gdje je to omogućeno),
 • dodavanje novih članaka/točaka i sl..

Samostalno određujete konačni sadržaj dokumenata te ga po vlastitom nahođenju dodatno mijenjate nakon kreiranja dokumenta pomoću funkcija aplikacije e-Ugovor.

Nakon što ste zadovoljni sa sadržajem uređenog dokumenta, dokument možete spremiti i preuzeti u obliku pogodnom za ispis (print).

Instalacija na uređaju kupca nije potrebna.

Pristup primjeru dokumenta prikazanom u aplikacije e-Ugovor zahtijeva uređaj s uobičajenim hardverskim, sistemskim i softverskim preduvjetima koje u sebi ima sadržan valjani internetski preglednik (Google Chrome, Firefox, Opera ili Microsoft Edge).  Osim internetskog preglednika te valjanog uređaja, za pristup aplikaciji e-Ugovor Kupac treba i osigurati  pristup internetu uobičajene brzine. 

Primjeri dokumenata sadržavaju sve opcije u odnosu na broj ugovornih strana.

Pa tako npr. za kupoprodaju su pokrivene sve opcije:

 • 1 prodavatelj – 1 kupac,
 • 1 prodavatelj – više kupaca,
 • više prodavatelja – 1 kupac,
 • više prodavatelja – viša kupaca.

Osim toga, u opcijama gdje je više ugovornih strana, aplikacija e-Ugovor sadržava funkcionalnost dodavanja ugovorne strane. 

Osim pristupa preko tableta, prijenosnog računala (laptop) i stolnog računala, pristup primjeru dokumenta i aplikacije e-Ugovor moguć je i putem mobilnog uređaja koji ima valjanu internetsku vezu te u sebi ima sadržan valjani internetski preglednik (Google Chrome, Firefox, Opera ili Microsoft Edge).  

Napomena: ako ste npr. dokument spremili u Google Chrome na pametnom telefonu (eng. “Smartphone”), isti neće biti vidljiv na drugim preglednicima na tom mobilnom uređaju, a pogotovo neće biti vidljiv na drugom uređaju – stolno računalo, tablet, prijenosno računalo/laptop.

Sadržaj dokumenata unutar aplikacije e-Ugovor nam nije vidljiv niti u jednom trenutku, bez obzira da li ih spremate ili preuzimate.

Primjeri dokumenata unutar aplikacije e-Ugovor spremaju se isključivo u lokalnu memoriju (eng. “local storage”) preglednika uređaja na kojemu je kupac spremio dokument iz e-Ugovor, dakle ne spremamo dokumente na server i sl..

Dokument koji je kupac preuzeo na uređaj (stolno računalo, table, prijenosno računalo ili pametni telefon eng. “smartphone”) ostaje  pohranjen kao PDF dokument na uređaju, sve dok ga kupac ne obriše. 

Dakle, sve što kupac radi vezano uz dokumente na samoj aplikaciji e-Ugovor nije vidljivo nama – ne spremamo niti jedan podatak vezan uz korištenje aplikacije e-Ugovor od strane kupca.

Na temelju pristupa digitalnom primjeru dokumenta, samostalno izrađujete dokument odnosno samostalno određujete podatke koje želi unijeti odnosno naznačiti u vašem dokumentu.

Nama na trebate davati nikakve podatke koje želite unijeti u vaš dokument, niti ih tražimo. 

U tom smislu, nemamo uvid u:

 • bilo koji dokument koji izrađujete i spremate unutar aplikacije e-Ugovor,
 • bilo koji dokument koji preuzimate s aplikacije e-Ugovor i pohranjujete na vlastiti uređaj.

U slučaju spremanja dokumenta unutar aplikacije e-Ugovor (funkcija “Spremi”), dokument se sprema isključivo na internetskom pregledniku (u lokalnu memoriju internetskog preglednika) uređaja na kojemu se obavljalo uređivanje i spremanje dokumenta.

Npr. ako ste dokument spremili u Google Chrome na pametnom telefonu (eng. “Smartphone”), isti neće biti vidljiv na drugim preglednicima na tom mobilnom uređaju, a pogotovo neće biti vidljiv na drugom uređaju – stolno računalo, tablet, prijenosno računalo/laptop.

Dokument koji ste izradili na temelju primjera dokumenta i spremili unutar aplikacije e-Ugovor, pohranjen je isključivo u lokalnu memoriju internetskog preglednika (npr. Microsoft Edge) uređaja na kojemu se obavljalo uređivanje i spremanje dokumenta.

Ako se obriše lokalna memorija tog internetskog preglednika u kojemu se obavilo spremanje dokumenta, bit će obrisan taj odnosno svi spremljeni dokumenti unutar tog internetskog preglednika uređaja na kojemu se nalazi internetski preglednik.

Dokumente koje ste preuzeli na vaš uređaj u PDF-u, i dalje na ostaju vašem uređaju, sve dok ih ne obrišete. 

Za kupnju pristupa primjeru dokumenta i informacijama unutar aplikacije e-Ugovor je potrebno:

 • odabrati primjer dokumenta na web trgovini, dodati ga u košaricu te dovršiti narudžbu,
 • izvršiti plaćanje.

Nakon obavljene kupnje, isporuka se obavlja putem poveznice za aplikaciju e-Ugovor (uz unos korisničkog imena kupca).

Plaćanje se obavlja kartično (putem Monri WSPay sustava za online plaćanja) ili direktnom bankarskom transakcijom, sukladno Uvjetima korištenja. Načini plaćanja prikazani su u podnožju ove stranice. 

Uspješno dodano u vašu košaricu.