Naslovna
Svi primjeri

Značenje izraza navedenih u ovim Uvjetima korištenja: 

Proizvod – svaki pojedini proizvod prikazan na Web trgovini, a pristup kojemu se može kupiti na Web trgovini. Proizvod sadrži dvije međusobno neodvojive komponente: pristup samom Primjeru dokumenta (digitalni sadržaj) te pristup e-Ugovor app (digitalna usluga). Kupnja Proizvoda uključuje pravo objedinjenog pristupa Primjeru dokumenta te e-Ugovor app na kojemu se prezentiraju Primjeri dokumenata, a oboje se isporučuje Kupcu putem licence. Sklapanje Ugovora, isporuka Proizvoda, trajanje pristupa te ostali bitni parametri određeni su ovim Uvjetima korištenja.

Primjer dokumenta – digitalni primjer dokumenta koji odgovara kupljenom Proizvodu na Web trgovini u smislu naziva i sadržaja (npr. za kupljeni Proizvod “Ugovor o djelu” Kupcu se isporučuje digitalni primjer dokumenta “Ugovor o djelu”). Digitalni primjeri dokumenata prezentiraju se na e-Ugovor app. Digitalni primjer dokumenta predstavlja određeni digitalni sadržaj, jer u digitalnom obliku sadrži određene informacije (osnovne i pomoćne) koje se nalaze u tekstovima Primjera dokumenta te općenite informacije prije samog Primjera dokumenta. Primjer dokumenta korišten unutar e-Ugovor app pruža mnoštvo funkcionalnosti Kupcima u smislu lakoće, brzine i jednostavnosti izrade dokumenata, ali i samog spremanja, preuzimanja i ispisa. 

e-Ugovor app – računalni alat za brzu, laku i jednostavnu izradu dokumenata (alat za pisanje) na kojemu se prezentiraju Primjeri dokumenata. e-Ugovor app je digitalna usluga jer omogućuje Kupcima stvaranje, obradu i pohranu podataka (pohrana se obavlja u lokalnoj memoriji internetskog preglednika Uređaja Kupca).  

Web trgovina / Web stranica – web stranica e-Ugovor.com u vlasništvu Trgovca na kojoj je omogućeno kupiti Proizvod/e. Nakon obavljene kupnje, isporuka Proizvoda  se obavlja putem poveznice za e-Ugovor app, što je regulirano ovim Uvjetima korištenja. Također, i Web trgovina unutar sebe sadržava određeni digitalni sadržaj, ponajviše određene informacije o Proizvodu (opis, značajke, funkcionalnosti itd.). 

Platforma e-Ugovor – cjelokupna hardversku arhitekturu i softverski okvir (Web trgovina i e-Ugovor app) zajedno s međusobnim interakcijama interakcijama koji omogućuju kupnju Proizvoda i izradu Primjera dokumenta.

Ugovor – ugovor na temelju kojega Trgovac isporučuje ili se obvezuje isporučiti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu (Proizvod) Kupcu, a Kupac plaća ili se obvezuje platiti određenu cijenu. Trenutak kad se smatra da je Ugovor sklopljen reguliran je ovim Uvjetima korištenja.  

Kupac – svaka pravna ili fizička osoba koja je posjetitelj Web stranice i koja Kupcu preda ponudu (narudžbu) za kupnju jednog i/ili više Proizvoda Trgovca, a nakon što odabere minimalno jedan Proizvod, ubaci ga u košaricu te izvrši plaćanje, sve sukladno ovim Uvjetima korištenja, a kao rezultat toga Ugovor bude sklopljen. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Za pravne osobe se primjenjuje važeći Zakon o obveznim odnosima.

Potrošač – potrošač je svaka fizička osoba koja u vezi s ugovorima obuhvaćenima Zakonom o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga djeluje u svrhe koje ne ulaze u okvir njezine trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Uređaj – valjani uređaj na kojemu je moguće pristupiti Proizvodu i koristiti Proizvod, a obuhvaća stolno računalo, tablet, prijenosno računalo/laptop ili pametni telefon eng. “Smartphone” koje ima odgovarajući internetski preglednik te mogućnost uspostave internetske veze.  


 1. Informacije o Trgovcu: SELF LEGAL d.o.o., Osijek (Grad Osijek), Vijenac Ivana  Meštrovića 20/II, OIB: 86889826059, upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku, broj upisa: Tt-18/3231-2, poslovni račun otvoren kod ZAGREBAČKA BANKA d.d, Zagreb, IBAN: HR3323600001102692963,  temeljni kapital: 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450), u cijelosti uplaćen u novcu, uprava: Dalibor Milić, direktor, kontakt: [email protected] (dalje u tekstu: Trgovac). 
 2. Opće odredbe Uvjetima korištenja uređuju se odnosi između Kupca i Trgovca, vezano uz opis digitalne usluge/sadržaja, naručivanje i cijene, plaćanje i načine plaćanja, korištenje, prava Kupca i ograničenja prava Kupca, autorsko pravo i pravo intelektualnog vlasništva te ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge putem Web trgovine. Na ove Uvjete korištenja primjenjuju se važeći: Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (dalje u tekstu: Zakon),  Zakon o zaštiti potrošača,  Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali relevantni i važeći propisi Republike Hrvatske.

Trgovac zadržava pravo promjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te ne odgovara za gramatičke i ostale greške u istima.

Izmijenjeni Uvjeti korištenja bit će dostupni na Web stranici s datumom izmjene. Ako tako izmijenjeni Uvjeti korištenja mijenjaju prava Kupca, o izmjeni će na odgovarajući način biti obaviješteni svi Kupci s važećim rokom od 96 sati u kojemu mogu pristupiti Proizvodu, koji će biti pozvani dati svoj pristanak ili uskratiti pristanak na izmjene Uvjeta korištenja.

Pozivaju se Kupci da povremeno provjere Uvjete korištenja. Svaka izmjena Uvjeta korištenja stupa na snagu u trenutku objavljivanja na Web stranici. Omogućeno je svakom Kupcu da, u slučaju da se ne složi s izmjenama Uvjeta korištenja, prekine uporabu Proizvoda (e-Ugovor app, Primjera dokumenta) i/ili Web stranice.

Kupac prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Uvjeta korištenja.

Ovi Uvjeti korištenja su Kupcu dostupni u svakom trenutku putem poveznice poslane u elektroničkoj pošti Kupcu (“Potvrda o sklopljenom ugovoru | Poveznica za pristup”) odnosno putem poveznice na zadnjem koraku procesa naručivanja na Web stranici.

Prilikom kupnje svakom je Kupcu omogućen uvid u Uvjete korištenja i dana mu je mogućnost da dobrovoljno i nedvosmisleno prihvati Uvjete korištenja. Stoga se podrazumijeva da je svaka osoba koja je prilikom kupnje prihvatila Uvjete, iste pročitala, razumjela te pristala da se na nju primjenjuju Uvjeti korištenja. Kupnjom i prihvaćanjem Uvjeta korištenja, Kupac potvrđuje da ima ovlasti prihvatiti Uvjete korištenja u ime i za račun osobe kojom se predstavlja. Ako zbog bilo kojeg razloga, prije ili nakon pristanka na Uvjete korištenja, Kupac izrazi da ne prihvaća ove Uvjete korištenja, isti nema pravo koristiti Proizvod (e-Ugovor app, Primjera dokumenta) te je o svome nepristanku dužan izvijestiti Trgovca.

Uz prihvat Uvjeta korištenja svaki Kupac prihvaća i sklapa ugovor u isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge za korištenje Proizvoda (Ugovor).

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju ujedno i predugovorne obavijesti Zakonu o zaštiti potrošača.

Ugovor stupa na snagu kako je to određeno ovim Uvjetima poslovanja.

 1. Opis digitalne usluge/sadržaja Proizvoda: Trgovac je u dobroj vjeri, prije samog sklapanja Ugovora, nastojao što šire pojasniti Kupcu:
 • opis, količinu i kvalitetu Proizvoda te funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke Proizvoda,
 • namjenu Proizvoda, 
 • minimalne tehničke uvjete za funkcioniranje,
 • postojanje i funkcije podrške prilikom korištenja, 
 • ažuriranja od strane Trgovca.
 1. Novosti (opis) e-Ugovor app: e-Ugovor app je aplikacija za lakšu i bržu izradu dokumenata koja prikazuje Primjere dokumenata u digitalnom obliku i općenite informacije o dokumentu (digitalni sadržaj) te pruža mogućnost uređivanja i prilagodbe sadržaja Primjera dokumenta, odnosno spremanje i preuzimanje dokumenta u verziji pogodnoj za ispis (digitalna usluga).

U tom smislu, e-Ugovor app predstavlja novu i neuobičajenu vrsta digitalne usluge odnosno digitalnog sadržaja koja se pruža na tržištu.

 1. Opis Proizvoda;  Mjere tehničke zaštite:  Proizvod se koristi objedinjeno kao pristup e-Ugovor app i Primjeru dokumenta za koji je kupljen pristup (pristup je ograničen na 96 sati od zaključenja Ugovora) na Web trgovini, te se može koristiti na Uređaju s uobičajenim hardverskim, sistemskim i softverskim preduvjetima koje u sebi ima sadržan valjani internetski preglednik, a pri takvom korištenju digitalni sadržaj/digitalnu uslugu nije potrebno konvertirati. U smislu interoparabilnosti (funkcioniraju s drukčijim hardverom ili softverom uređaja), Proizvod se može koristiti na Uređajima koji imaju sposobnost učitavanja i prikazivanja web stranice te na bilo kojem internetskom pregledniku (Google Chrome, Firefox, Opera ili Microsoft Edge).

Dokument Kupac izrađuje koristeći sve ili neke funkcionalnosti e-Ugovor app: odabir broja stranaka, dodavanje novih stranaka, unos podataka o strankama, mijenjanje naslova dokumenta, unos teksta i izmjena teksta u Primjer dokumenta (gdje je to omogućeno), odabir između više opcija prethodno unesenog sadržaja članka/točke, mijenjanje prethodno unesenog sadržaja članka/točke, mijenjanje naslova članka/točke, mijenjanje redoslijeda članaka/točaka, brisanje određenih članaka/točaka (gdje je to omogućeno), dodavanje novih članaka/točaka i sl..

U skladu s time, sadržaj Primjera dokumenta može biti neizmjenjiv u nekim člancima/točkama, odnosno neki članci/točke mogu biti neizbrisivi, ovisno o prethodno unesenim postavkama Primjera dokumenta. Navedene postavke Primjera dokumenta nisu napravljene za određeni specifični slučaj odnosno za određene slučajeve, nego Kupac donosi vlastitu procjenu i odluku o tome je li Primjer dokumenta s takvim sadržajem i postavkama prikladan za ostvarivanje svrhe koju je namijenio.

Sve navedene funkcije pojašnjene su u “Legendi” unutar e-Ugovor app.

Primjer dokumenta unutar e-Ugovor app se u slučaju spremanja dokumenta unutar e-Ugovor app (funkcija “Spremi”), sprema isključivo na internetskom pregledniku (u lokalnu memoriju internetskog preglednika) Uređaja na kojemu se obavljalo uređivanje i spremanje dokumenta.

Ako se na tom Uređaju obriše lokalna memorija internetskog preglednika na kojemu se uređivao i spremio dokument, bit će nepovratno obrisani i svi spremljeni dokumenti unutar prikaza e-Ugovor app. U slučaju takvog brisanja i gubitka podataka, Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.

Unutar e-Ugovor app (na izborniku u zaglavlju e-Ugovor app) nalaze se informacije o tome kako koristiti funkcionalnosti same e-Ugovor app odnosno informacije o funkcionalnosti e-Ugovor app koje su dostupne Kupcu prilikom korištenja (npr. “Premjesti”, “Obriši”, “Spremi”, “Preuzmi kao PDF” i itd.).

Odabirom  funkcije “Spremi” odnosno  “Preuzmi kao PDF” (“PDF”) Kupac potvrđuje da je samostalno izradio dokument te preuzima svu odgovornost za sadržaj dokumenta.

e-Ugovor app omogućuje preuzimanje dokumenta u PDF formatu (eng. Portable Document Format). 

e-Ugovor app te informacije u ili na e-Ugovor app i/ili Web stranici nisu pravna usluga ili pomoć, niti zamjenjuju ijednu pravnu uslugu.

Bilo kakve informacije i podaci u ili na Proizvodu (e-Ugovor app/Primjer dokumenta) i/ili Web stranici, ne smatraju se pravnim, financijskim ili bilo kojim drugim savjetom odnosno pomoći, nego samo sadržavaju određene općenite elemente pravno-financijskih odnosa te su dani isključivo radi primjera, boljeg razumijevanja odnosa i/ili kao podloga za procjenu od strane Kupca itd..

Sami pristup i izrada dokumenata unutar e-Ugovor app ne stvara pravnu obvezu za Kupca u pogledu sadržaja izrađenog dokumenta jer je Kupcu ostavljeno na volju hoće li izraditi dokument odnosno hoće li izrađeni dokument dodatno mijenjati te hoće li izrađeni dokument ili dio sadržaja dokumenta koristiti i u koje svrhe odnosno na koji način i sl..

Trgovac ne jamči da su Primjeri dokumenata (sa svim svojim sadržajem) u skladu s propisima Republike Hrvatske te ne jamči da će izrađeni dokumenti biti u skladu s propisima Republike Hrvatske pa Kupac sukladno tome samostalno donosi sud o tome.

 1. Namjena i priroda Proizvoda: e-Ugovor app na kojemu se prezentiraju Primjeri dokumenata je računalni alat za pisanje i izradu dokumenata, koji uz Primjere dokumenata (sa svim svojim sadržajem) sadrži i informacije o tome kako koristiti e-Ugovor app (Legenda). e-Ugovor app kao digitalna usluga te Primjeri dokumenata kao digitalni sadržaj čine objedinjeno Proizvod.

Primjeri dokumenata (odredbi dokumenata) sastavljeni su isključivo kako bi Kupcu dali određene informacije, a konačni sadržaj dokumenata određuje Kupac te ga po vlastitom nahođenju dodatno mijenja, neograničeni broj puta tijekom perioda korištenja. 

Primjeri dokumenata su sastavljeni isključivo u informativne svrhe i to samo za pravne poslove na koje se primjenjuje pravo Republike Hrvatske.

e-Ugovor app, je kao računalni alat za korištenje objavljen u jedinstvenom obliku, tj. sam za sebe ne omogućuje automatski ispis gotovih dokumenata, nego poput bilo kojeg alata za pisanje zahtijeva aktivnost Kupca (unos podataka, odabir, provjeru točnosti i zakonske usklađenosti itd.) kako bi se izradio i preuzeo dokument.

Sve dokument mogu spremiti i naknadno ih uređivati tj. mijenjati tako da ponovno pristupite ranije ispunjenom upitniku i izvršite drukčije odabire ili unesete drukčije podatke od onih koje ste ranije unijeli u upitnik.

Svaki Kupac samostalno određuje konačni sadržaj dokumenata te ga po vlastitom nahođenju dodatno mijenja nakon kreiranja dokumenta koristeći funkcionalnosti e-Ugovor app: “Obriši”, “Dodaj članak/točku”, “Premjesti” i itd.. 

Primjeri dokumenata te informacije unutar e-Ugovor app dane su samo kao opće informacije bez određene svrhe i ne predstavljaju pružanje pravne pomoći u bilo kojem smislu, a sami prijenos tih informacija ne stvara niti uspostavlja odnos pružatelja pravne pomoći (odvjetnik i sl.) i klijenta. Također, takve informacije nisu prikladne za primjenu na pojedinačni specifični slučaj odnosno određene slučajeve Kupca i ne uključuju pravni savjet u bilo kojem obliku te mogu, ali ne moraju odražavati najnovija/ispravna pravna stajališta. Primjer dokumenta u digitalnom obliku nije obrazac/predložak (unaprijed sastavljen dokument koji sadrži standardne odredbe i uvjete, a u kojemu je potrebno  ispuniti praznine s određenim detaljima), nego je zamišljen kao pomoćno sredstvo za izradu dokumenta.

S tim u vezi, svrha korištenja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) od strane Kupca ne mora biti izrada dokumenata, nego može biti isključivo informativna, kroz pregled sadržaja Proizvoda koji se odnosi na uvodne tekstove prije Primjera dokumenata odnosno pregled sadržaja Primjera dokumenata.

Osim toga, Primjer dokumenta u digitalnom obliku korišten unutar e-Ugovor app omogućuje značajno više funkcija od pukog ispunjavanja praznina, a budući da e-Ugovor app ima značajno više funkcionalnosti koje omogućuju izradu potpuno novog, drugačijeg dokumenta. 

Proizvod je prije svega namijenjen Korisnicima s određenim predznanjima odnosno pravnicima.

Izrađene dokumente nitko ne pregledava niti provjerava (nitko im nema niti pristup, osim Kupca). 

Trgovac je trgovačko društvo koje između ostalog obavlja informacijske uslužne djelatnosti, no ne pruža pravne savjete ili bilo kakve pravne usluge putem Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata), nego samo putem licence omogućuje pristup Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata).

Priroda Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) nije pružanje odvjetničkih usluga koju pruža odvjetnik.

Iako su pravnici/odvjetnici sudjelovali u prilagodbi Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata), bilo koja informacija, Primjer dokumenta ili primjer odredbe unutar Primjer dokumenta itd. niti na koji način ne smije se tretirati kao pružanje pravne usluge odnosno kao stvaranje odnosa odvjetnik-klijent ili pravnik-klijent.

U skladu s navedenim, namjena Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice nije pružanje pravnih savjeta ili pravne pomoći odnosno savjeta i mišljenja bilo koje vrste te se bilo kakve informacije i podaci na Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranici ne mogu smatrati:

 • pravnim savjetom odnosno pravnom pomoći,
 • financijskim savjetom ili mišljenjem,
 • ili bilo kojim drugim oblikom savjetovanja ili davanja mišljenja odnosno pružanja usluga u tom smislu.

Dakle, Kupac bi ovisno o vlastitoj procjeni, za pravnu, financijsku ili bilo koju drugu:

 • pomoć i/ili,
 • informaciju i/ili,
 • savjet i/ili,
 • izradu dokumenta i/ili,
 • interpretaciju sadržaja i/ili,
 • potvrdu točnosti sadržaja
 • oko, u ili na

Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranici trebao konzultirati odvjetnika, financijskog savjetnika, poreznog savjetnika, financijskog stručnjaka i sl..

Ukratko, Trgovac ne pruža i neće pružati Kupcu bilo kakav pravni, financijski ili bilo koji drugi savjet odnosno pomoć, niti preporuke za postupanje radi eventualne primjene prava, kao niti davati pravno/porezno/financijsko mišljenje, stajalište i/ili tumačenje i itd. na određeni slučaj ili situaciju Kupca. 

Također, Trgovac ni u kojem slučaju nije dužan davati bilo kakva mišljenja, stajališta ili tumačenja bilo kojeg odnosa u pisanom ili bilo kojem obliku, a Kupac se obvezuje da ista neće tražiti od Trgovca.

Korištenjem Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) Trgovac ne daje pravnu pomoć, a ne stvara se niti odnos pružatelja pravne pomoći (odvjetnik i sl.) i klijenta.

Kupac preuzima potpunu odgovornost za posljedice proizašle iz izrade dokumenata unutar e-Ugovor app odnosno za posljedice koje proizađu iz korištenja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) odnosno pristupa Web stranici.

Kupac se mora suzdržati od bilo kakvih postupanja temeljenih na bilo kojem sadržaju, informaciji ili podatku i sl., koji se nalaze u ili na Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranici.

U tom smislu, Trgovac ne preuzima nikakvu odgovornost glede poduzetih ili propuštenih radnji utemeljenih na bilo kojem sadržaju, informaciji ili podatku i sl., u ili na Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranici.

Informacije dostupne u ili na Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranici ne smiju se smatrati pozivom za uspostavljanje bilo kakvog drugog odnosa, osim odnosa određenog ovim Uvjetima korištenja.

 1. Minimalni tehnički uvjeti za funkcioniranje (instalacija nije potrebna): Pristup Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) zahtijeva Uređaj s uobičajenim hardverskim, sistemskim i softverskim preduvjetima koje u sebi ima sadržan valjani internetski preglednik (Google Chrome, Firefox, Opera ili Microsoft Edge).  e-Ugovor app je izrađen kao „Web based application“ i moguće joj je pristupiti isključivo putem internetskog preglednika (Google Chrome, Firefox, Opera ili Microsoft Edge) u trenutku dok je Uređaj spojen na internetsku mrežu. Osim internetskog preglednika te valjanog Uređaja, za pristup e-Ugovor app Kupac treba i osigurati  pristup internetu uobičajene brzine. 

Dakle, nikakva instalacija e-Ugovor app nije potrebna, niti moguća jer se radi o aplikaciji kojoj se pristupa putem internetskog preglednika (Google Chrome, Firefox, Opera ili Microsoft Edge). 

Ako Kupac nema mogućnosti zadovoljiti navedeno (valjani Uređaj s valjanim internetskim  preglednikom i internetska veza), Trgovac ne preuzima odgovornost za nemogućnost Kupca da pristupi e-Ugovor app na kojemu se prezentiraju Primjeri dokumenata i koji zajedno čine Proizvod.

Trgovac ne odgovara za štetu koja može nastati jer Kupac ne zadovoljava minimalne tehničke uvjete.

 1. Podrška prilikom korištenja: Ako je i unatoč svim informacijama na e-Ugovor app prikazanih na intuitivan način te uz sve informacije u Legendi i dalje potrebna pomoć Kupcu za korištenja funkcionalnosti e-Ugovor app i izradu dokumenata, Kupcu je omogućena podrška prilikom korištenja putem e-mail adrese: [email protected] .

Podrška/pomoć se odnosi isključivo na pomoć oko funkcioniranja same e-Ugovor app (pristup e-Ugovor app, funkcije e-Ugovor app sl.). 

Dokumente unutar e-Ugovor app Kupac izrađuje samostalno te je u tom smislu svaka pomoć i podrška Trgovca isključena u bilo kojem obliku.

U cilju što boljeg informiranja tijekom korištenja e-Ugovor app prilikom korištenja ima pristup “Legendi” koja pojašnjava sve dostupne obavijesti i funkcije unutar e-Ugovor app. 

 1. Održavanje i nadogradnja (ažuriranja): Zadržano je pravo povremenih izmjena i dorada Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata), koji mogu na određeno vrijeme onemogućiti pristup Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata). 

S vremena na vrijeme postoji mogućnost onemogućavanja Kupcima pristupa dijelu Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) ili cijelom Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) zbog održavanja i/ili sigurnosnih razloga. U slučaju onemogućenog pristupa na početnoj stranici e-Ugovor app korisnici će o tome biti obaviješteni kao i o vremenu kada će se Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) ponovno moći pristupiti. Za vrijeme prekida u korištenju Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata), dolazi do zastoja u računanju ograničenog perioda za korištenja Proizvoda (96 sati od zaključenja Ugovora). Svaka nadogradnja ići će u smjeru poboljšanja. Ako Kupac bude smatrao da je nadogradnjom izgubio prava koja je imao prihvaćanjem Uvjeta i pristupom Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata), o tome može obavijestiti Trgovca te će mu po utvrđivanju osnovanosti zahtjeva biti vraćen iznos koji odgovara vrijednosti neiskorištenog, a uplaćenog perioda korištenja.

 1. Korištenje: Kupac izravno koristi Proizvod putem e-Ugovor app koji se nalazi na posebnoj internetskoj adresi, bez intervencije Trgovca ili treće strane. 

Pristup Proizvodu pruža se Kupcu od strane Trgovca.

Korištenje Proizvoda (početak, naknada, međusobne obveze, trajanje i sl.) od strane Kupca uređeno je ovim Uvjetima korištenja.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, potvrđujete da potpuno razumijete i prihvaćate načela rada te korištenje Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) u skladu s njegovom namjenom i ovim Uvjetima korištenja.

Primjeri dokumenata unutar e-Ugovor app te informacije unutar e-Ugovor app (digitalna usluga i digitalni sadržaj koji predstavljaju Proizvod) kojem se pristupa na e-Ugovor app predstavljaju digitalnu uslugu/sadržaj koji se ne isporučuje na fizičkom mediju, nego se korištenje obavlja elektronički, putem licence, omogućavanjem Kupcu pristupa na web adresi e-Ugovor app. 

Kupac izjavljuje da samostalno izrađuje dokument odnosno samostalno određuje podatke koje želi unijeti odnosno naznačiti u dokumentu te u tom smislu ima isključivu odgovornost za konačni sadržaj dokumenta odnosno donosi vlastitu procjenu i odluku o tome je li takav dokument prikladan za ostvarivanje svrhe koju je namijenio.

Korištenjem Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice Kupac prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranicu isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Tijekom korištenja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice Kupac je odgovoran za podatke koje samostalno unese te snosi odgovornost za svu štetu koja proizlazi iz istih – povreda prava povjerljivosti podataka, povreda tuđih autorskih prava itd..

Kupac prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja potvrđuje da za sve podatke trećih koje unosi u e-Ugovor app/Primjer dokumenta ima izričito dopuštenje od osoba čije osobne podatke unosi. Trgovac ne odgovara trećim ispitanicima za eventualnu štetu koja bi im mogla nastati jer je Kupac unio njihove osobne podatke u e-Ugovor app/Primjer dokumenta.

Kupac neće koristiti Proizvod (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) tako da unosi sadržaj za koji nema pravo unositi, poput intelektualnog vlasništva, povjerljivih informacija itd..

Kupac se obvezuje da će prilikom korištenja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) voditi računa da za osobne podatke pojedinca koje unosi u e-Ugovor app ima izričitu privolu za unošenje i/ili ima drugu zakonsku ili ugovornu osnovu za njihovu obradu. Kupac odgovara za svu štetu koja bi mogla nastati jer Kupac nije imao privolu i/ili zakonsku ili ugovornu osnovu za obradu osobnih podataka osobe čije osobne podatke unosi u e-Ugovor app.

Kupac neće koristiti Proizvod (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) kako bi pomoću Proizvoda širio reklamni sadržaj, računalne viruse, druge softvere kojima bi naštetio Trgovcu i drugim korisnicima. Kupac će poštovati intelektualno vlasništvo Trgovca i neće na bilo koji način pokušati koristiti bilo koji dio Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) radi stvaranja istog ili sličnog Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata). 

Također, Kupac se obvezuje da neće svoje podatke za prijavu u e-Ugovor app dati drugoj osobi i tako joj omogućiti korištenje Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata). Kupac odgovara za svaku štetu koju bi ta druga osoba ili Trgovac mogli pretrpjeti jer je drugoj osobi omogućio pristup Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) dajući joj vlastite pristupne podatke. 

Svaki takav pristup Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) od strane osobe koja nije kupila Proizvod na e-Ugovor.com smatrat će se kršenjem Uvjeta te će se Kupcu koji je to omogućio, onemogućiti pristup Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata), bez prava na naknadu vrijednosti neiskorištenog, a uplaćenog perioda korištenja.

U skladu s time, Trgovac zadržava pravo da ukloni svaki podatak kojim se Kupac identificira, u bilo koje vrijeme, bez posebnog obrazloženja, ako, prema stajalištu Trgovca krši odredbe Uvjeta.

Ako Trgovac omogući trećima korištenje Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) u probnom roku bez naplate, izričito će se odrediti koliko taj probni rok traje. Treće osobe će u tom slučaju prijavom u e-Ugovor app prihvatiti odredbe ovih Uvjeta korištenja te će na njih također primjenjivati odredbe ovih Uvjeta korištenja.

Trgovac postavlja sve materijale, fotografije i tekst na Web stranicu u dobroj namjeri kako bi Kupcu olakšao odabir prilikom kupovine.

Kupac sklapanjem Ugovora o takvoj isporuci (isporuka digitalnog sadržaja i digitalne usluge) daje izričiti prethodni pristanak na početak i ispunjenje Ugovora.

U potvrdi Ponude Kupca od strane Trgovca (“potvrda narudžbe”) jasno će se potvrditi da ispunjenje počinje na izričiti prethodni pristanak Kupca te će ujedno i Trgovac Kupcu dostaviti potvrdu o sklopljenom Ugovoru na trajnom mediju koja uključuje predugovorne obavijesti iz Zakona o zaštiti potrošača. 

Trgovac zadržava pravo pogreške na Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranici. Trgovac također zadržava pravo pogreške u cijenama proizvoda na Web trgovini, o čemu će Kupca obavijestiti u roku dva radna dana od ponude Kupca (“narudžbe”) i nadoknaditi mu sve već nastale troškove u vezi s tim.

 1. Naručivanje i cijene: Za ponudu Kupca (“naručivanje”) i kupnju Proizvoda nije potrebna registracija. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na Web trgovini, a uz svaki Proizvod navedene su uvodne informacije o Proizvodu (naziv Proizvoda, kratki opis Proizvoda i sl.) i cijena.

Kupovina Proizvoda se provodi putem Web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene Proizvoda koja ustvari predstavlja licencnu naknadu za korištenje.

Minimalna narudžbe ne postoji te je dovoljno da Kupac naruči 1 Proizvod.

Radi zaštite interesa Kupca (ponajviše radi onemogućavanja kupnje više istih Proizvoda), svaki pojedini Proizvod na Web stranici moguće je kupiti u maksimalnoj količini od 1 kom, a budući da se Proizvod obuhvaća digitalni sadržaj odnosno uslugu kojima se može više puta pristupiti tijekom perioda korištenja, stoga kupnja Proizvoda u količini većoj od 1 kom nema nikakav značaj za Kupca.

Kupovina se zaključuje sredstvom daljinske komunikacije (ugovor sklopljen na daljinu), putem internet narudžbe (ponude Kupca) i plaćanja.

Sve prikazane cijene na Web trgovini istaknute su u eurima (EUR).

Cijene ne uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV).

Cijena Proizvoda ne uključuje cijenu dostave s obzirom na to da se svaki Proizvod isporučuje elektronički, nakon obavljene i prihvaćene kupnje, putem poveznice koja se dostavlja adresu elektroničke pošte (e-mail) Kupca, a sami pristup Kupac obavlja nakon klika na poslanu poveznicu te unosa e-mail adrese Kupca.  

Sve cijene su maloprodajne i u eurima (EUR). Trgovac je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Trgovac je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, kao i odrediti popust za kupone.  Akcije i popusti se međusobno ne zbrajaju.

Neovisno od ove stavke, svi naručeni i plaćeni Proizvodi će biti isporučeni po cijenama koje su vrijedile pri zaključivanju kupnje i plaćanju.

Ovi Uvjeti korištenja, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o pojedinim Proizvodima na Web trgovini predstavljaju poziv Trgovca Kupcu na davanje ponude za sklapanje Ugovora.

Odabir željenog Proizvoda ili više njih vrši se dodavanjem u „Košaricu“ klikom na poveznicu “Dodaj u košaricu“.

U „Košarici“ se nalaze svi Proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju, s cijenom Proizvoda te ukupnom cijenom.

Prije zaključivanja kupovine Kupac može samostalno promijeniti stanje Proizvoda ili dodavati još Proizvoda u Košaricu.

Klikom na gumb “Naruči i plati” Kupac neopozivo daje ponudu Trgovcu za kupnju Proizvoda na Web trgovini.

Kupnja ne može biti realizirana ako Kupac nije potvrdio svoj pristanak na Uvjete korištenja. 

Kupnja je valjana samo ako je narudžba (ponuda Kupca) uredno ispunjena i zaključena putem Web trgovine. To vrijedi i za dodatne zahtjeve, uvjete ili upute Kupca, koji mogu biti u vezi s kupljenim. 

Kupnja se obavlja elektronskim obrascem i neopoziva je. 

U slučaju da je Kupac prilikom naručivanja  dao podatke koji se odnose na poslovni subjekt (naziv poslovnog subjekta, OIB),  račun Trgovca za izvršenu kupovinu će se odnositi na poslovni subjekt.

Trgovac nema mogućnost izdavanja eRačuna za obveznike javne nabave te obveznici javne nabave ne mogu biti Kupci Proizvoda. U slučaju ostvarene kupnje na Webshopu i plaćanju (nemamo mogućnost praćenja te automatske zabrane kupnje u takvim slučajevima), smatrat će se da Ugovor s istima nije sklopljen te će Trgovac vratiti zaprimljeni iznos bez ikakve druge naknade bilo kakve štete, a obveznik javne nabave se odriče bilo kakvih potraživanja prema Trgovcu po bilo kojoj osnovi.

 1. Potvrda Trgovca; Trajanje Ugovora: Trgovac prihvaća punudu Kupca nakon što je u potpunosti i bez ikakvih rezervi primio uplatu svih obveza plaćanja cijene te će se Ugovor tada smatrati sklopljenim.

Za kartično plaćanje | Aircash, KEKSPay i Paycek kriptovalute (Monri WSPay), nakon uspješno obavljenog plaćanja, Kupac će u vrlo kratkom vremenu na e-mail adresu koju je dao prilikom kreiranja narudžbe primiti sljedeće:

• pisanu elektroničku potvrdu da je njegova ponuda prihvaćena odnosno da je kupnja izvršena (potvrda o sklopljenom ugovoru), a koja uključuje i poveznicu za pristup kupljenom Proizvodu/Proizvodima (e-mail s naslovom/predmetom: “Potvrda o sklopljenom ugovoru | Poveznica za pristup”),

• račun u elektroničkom obliku.

Također, i kod plaćanja direktnom bankovnom transakcijom, Kupac će dobiti:

• pisanu elektroničku potvrdu da je njegova ponuda prihvaćena odnosno da je kupnja izvršena (potvrda o sklopljenom ugovoru), a koja uključuje i poveznicu za pristup kupljenom Proizvodu/Proizvodima (e-mail s naslovom/predmetom: “Potvrda o sklopljenom ugovoru | Poveznica za pristup”),

• račun u elektroničkom obliku,

no tek nakon što utvrdimo da su sva sredstva zaprimljena na naš poslovni račun,

Kupac će plaćanje bankovnom transakcijom obaviti prema podacima za uplatu koje dobiva nakon uspješno završene narudžbe u e-mailu naslova/predmeta “Obavijest o primitku ponude/narudžbe” odnosno na stranici unutar Web trgovine koja se prikazuje nakon uspješno završene narudžbe.

Za takve uplate direktnom bankovnom transakcijom, aktivno provjeravamo jesu li uplaćena sredstva vidljiva na našem poslovnom računu te čim utvrdimo primitak sredstava, Kupcu šaljemo prethodno navedeno.

Napominjemo da vrijeme primitka sredstava na naš račun ovisi vremenu uplate od strane Kupca i trenutku izvršenja naloga platnog prometa od strane banke odnosno platne institucije.

Ukoliko je Naručitelj kao način plaćanja odabrao plaćanje na transakcijski račun, no ne uplati cjelokupni iznos narudžbe u roku od 5 dana od dana primitka podataka za uplatu, smatra se da je odustao od narudžbe.

Trgovac nastoji procesirati sve kupovine promptno, ali ne garantira da će kupovina biti aktivirana u nekom specifičnom trenutku.

Isporuka Proizvoda odnosno ispunjavanje Ugovora se smatra izvršenom slanjem poveznice za pristup na e-mail adresu Kupca koji je dao prilikom kreiranja narudžbe.

Kupac klikom na zaprimljenu poveznicu unutar e-maila s naslovom/predmetom: “Potvrda o sklopljenom ugovoru | Poveznica za pristup” započinje automatizirani postupak pristupa Proizvodu/Proizvodima na stranici e-Ugovor app. Nakon klika na poveznicu Kupcu se otvara nova web stranica prijave na kojoj ponovno unosi e-mail koji odgovara unesenom e-mailu u procesu kreiranja narudžbe te klikom na gumb “Pošalji prijavni link” automatski započinje postupak slanja dodatne poveznice za pristup Proizvodu/Proizvodima.

Klikom na gumb “Pošalji prijavni link” generira se automatski e-mail s naslovom/predmetom: “Prijavite se u aplikaciju e-Ugovor”, a u sadržaju kojega se nalazi poveznica za pristup kupljenom Proizvodu/Proizvodima te klikom na istu ostvaruje pristup Proizvodu/Proizvodima.

Isporuka Proizvoda te dostava ostalih obavijesti, kao i dostava računa obavlja se na isključivo na e-mail adresu Kupca koju je Kupac unio u procesu kreiranja narudžbe, stoga ukoliko Kupac unese netočnu e-mail adresu odnosno e-mail adresu kojoj nema pristup, Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost za neisporuku Proizvoda Kupcu, nemogućnost urednog obavještavanja Kupca odnosno nedostavljanje računa Kupcu.

Nakon prihvaćanja ponude Kupca od strane Trgovca (“prihvat narudžbe”), uvjeti za svaki Ugovor između Kupca i Trgovca su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.

Kupac prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja pristaje da mu Trgovac dostavi potvrdu o sklopljenom ugovoru (primjerak ugovora) na trajnom mediju putem e-maila , a Trgovac će to učiniti dostavom e-mail sa sljedećim naslovom/predmetom: “Potvrda o sklopljenom ugovoru | Poveznica za pristup”.

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge putem licence te je konzumiran isporukom digitalnog sadržaja i digitalne usluge i izvršenim plaćanjem od strane Kupca.

Kupcu je putem licence omogućen pristup Proizvodu isključivo u roku od 96 sati nakon zaključenja Ugovora, a nakon proteka navedenog roka, Kupac nema pravo više koristiti Proizvod.

Dakle, trajanje Ugovora koji Kupac zaključuje kupovinom na Web trgovina s Trgovcem je 96 sati, počevši od trenutka kad Trgovac Kupcu poslao podatke za prijavu (putem elektroničke pošte u “Potvrdi o sklopljenom ugovoru | Poveznici za pristup”) na e-Ugovor app i završava istekom 96 satnog sata od tada, što znači da Kupac protekom roka više neće moći pristupati e-Ugovor app i Proizvodu koji je i odabrao i platio.

 1. Plaćanje i načini plaćanja: Proizvode na www.e-ugovor.com možete plaćati na sljedeće načine:
 • kartično plaćanje | Aircash, KEKSPay i Paycek kriptovalute (Monri WSPay) ili
 • direktnom bankovnom transakcijom – plaćanjem iznosa na transakcijski račun.

a ) Kartično plaćanje | Aircash, KEKSPay i Paycek kriptovalute (Monri WSPay)

Kupac se obvezuje kupljeni Proizvod platiti Trgovcu kreditnom ili debitnom karticom koje je naznačena na stranici naplate (zadnji korak procesa naručivanja) odnosno ostalim dopuštenim načinima plaćanja (KeksPay, Aircash ili Paycek). Prikaz dopuštenih načina plaćanja:

Prikaz dopuštenih načina plaćanja (Monri WSPay) :

b) Plaćanje na transakcijski račun

Ukoliko je kao način plaćanja izabrano plaćanje na transakcijski račun, plaćanje za naručene proizvode Kupac obavlja na transakcijski račun Trgovca prema dobivenim podacima za uplatu.

Podatke za uplatu dajemo/šaljemo:

 • na stranici unutar Web trgovine koja se prikazuje nakon uspješno završene narudžbe,
 • u e-mailu koji nosi naslov/predmet “Obavijest o primitku ponude/narudžbe”

Poveznica za pristup dokumentu će Kupcu biti poslana nakon što cjelokupno uplaćena sredstva budu vidljiva na našem računu.

Sva plaćanja se obavljaju u valuti Republike Hrvatske.

Kupac isključivo snosi troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa.

Potraživanje će se smatrati podmirenim tek nakon što je plaćanje autorizirano i izvršeno na ispravan način i sredstva budu doznačena na račun Trgovca.

Kupac je suglasan da Trgovac, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može zatražiti dodatne dokaze o valjanosti takvog načina plaćanja, a u slučaju da takvi dokazi ne budu podneseni ima pravo obustaviti transakciju i otkazati narudžbu (ne prihvatiti ponudu Kupca).

Kupac potvrđuje i suglasan je da njegov pružatelj usluga platnog prometa, u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja Kupca prema Trgovcu, može teretiti Kupca transakcijskim troškovima koji nisu poznati Trgovcu. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam.

Ako je Kupac osoba koja nije državljanin jedne od država članica Europske Unije, mogućnost odbitka pretporeza prosuđuje se sukladno primjenjivim međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost za povrat poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza Kupca, niti preuzima bilo kakvu obvezu asistirati Kupcu u povratu poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza.

Po zadavanju konkretnog naloga za izvršenje plaćanja po kreditnoj ili debitnoj kartici Kupca, Kupac se odriče svakog prava raskida, otkaza i/ili izmjene izvršenja konkretnog naloga za plaćanje. Ovakvo odricanje odnosi se samo na neopozivost platne transakcije i ne utječe na prava Kupca vezana uz raskid ugovora. U tom smislu Kupac je odgovoran za sve troškove i štete koje u tom pogledu mogu nastati Trgovcu.

Kupac je dužan osigurati da pružatelju usluga platnog prometa kreditnih ili debitnih kartica omogući dovoljnu količinu novca za izvršenje plaćanja cijene i svih drugih primjenjivih troškova. Takav odnos reguliran je pravilima između pružatelja platnih usluga i Kupca da te isplata tereti kreditnu ili debitnu karticu Kupca, pri čemu Kupac putem narudžbe dostavlja potpune i točne podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici. U protivnom Kupac je odgovoran za svu štetu i troškove koji su nastali ili mogu nastati Trgovcu u odnosu na povredu ove obveze Kupca.

 1. Izjava o sigurnosti plaćanja: e-Ugovor.com koristi Monri WSPay za online plaćanja

Monri WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. Monri WSPay Kupcu i Trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što potvrđuje i PCI DSS certifikat koji Monri WSPay ima. Monri WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Garancija sigurnosti:

Mastercard® SecureCode™ je usluga Mastercarda i izdavatelja vaše kartice koja vam pruža dodatnu sigurnost prilikom online kupovine. Za korištenje ove usluge nije vam potrebna nova Mastercard ili Maestro® kartica. Vi birate svoj osobni Mastercard SecureCode i nikada ga ne dijelite internetskim trgovcem. Privatni kod znači dodatnu sigurnost protiv neautorizirane upotrebe vaše kreditne ili debitne kartice kada kupujete on-line.
Svaki puta kada plaćate online vašom MasterCard ili Maestro karticom, otvara se prozor izdavatelja vaše kartice i traži vas da unesete osobni SecureCode, jednako kao što vas traži da unesete PIN na bankomatu. U samo nekoliko sekundi izdavatelj kartice potvrđuje vaše podatke i omogućava vam da završite svoju online kupovinu.
Opširnije o Mastercard® SecureCode™ usluzi pogledajte na poveznici.

Verified by Visa je usluga koja vam omogućava online kupovinu uz dodatnu sigurnost. Jednostavnim postupkom Verified by Visa vaš identitet se potvrđuje prilikom kupovine u online trgovinama uključenima u program. Ovaj pogodan način kupovine moguć je putem vaše postojeće Visa kartice.

Osim toga, Verified by Visa je brz postupak. Potrebno je samo jednom registrirati svoju karticu i sastaviti svoju vlastitu lozinku. Potom, nakon obavljene kupnje u trgovinama uključenima u program, pojavit će se Verified by Visa prozor. Jednostavno unesite svoju lozinku i kliknite na “submit”. Vaš je identitet potvrđen, a kupovina sigurna.

Kako biste aktivirali Verified by Visa na svojoj Visa kartici ili saznali više o ovome, kontaktirajte svoju financijsku ustanovu koja vam je izdala vašu Visa karticu.

Opširnije o Verified by Visa usluzi pogledajte na poveznici.

 1. Prava Kupca; Licenca: Nakon sklapanja Ugovora, Kupac stječe pravo korištenja Proizvoda u skladu s ovim Uvjetima korištenja. 

Kupac pravo korištenja Proizvoda ostvaruje putem licence koja se dodjeljuje kao neisključiva, ograničena, neprenosiva, opoziva licenca za korištenje Proizvoda uz obvezu pridržavanja ovih Uvjeta korištenja. 

Korištenje materijala i informacija vezanih uz Proizvod (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) je isključivo za osobnu upotrebu. 

Kao Kupac, vi ste vlasnik i potpuno ste ovlašteni čuvati i koristiti isključivo za svoje vlastite potrebe, elektroničke ili fizičke kopije dokumenata koje ste izradili koristeći e-Ugovor app.

S druge strane, preprodaja ili neovlašteno kopiranje, korištenje, pohranjivanje, prikazivanje ili distribucija Primjera dokumenata, informacija prije Primjera dokumenta ili unutar dokumenta ili drugih informacija ili materijala kopiranih ili preuzetih koji se nalaze u Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata), strogo je zabranjeno.

 1. Ograničenja prava Kupca: Nije dozvoljena izrada te distribucija kopija Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata), niti bilo kojeg dijela sadržaja u Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice.

Nije dozvoljeno mijenjanje, spajanje, modificiranje, prilagođavanje te prijevod Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata), dekompilacija, invertiranje, rastavljanje te izvođenje bilo kakvih istražnih ili drugih radnji na Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata)  i/ili Web stranice.

Nije dozvoljena preprodaja, iznajmljivanje, posuđivanje ili bilo kakva javna prezentacija bilo kojeg sadržaja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata).

Nije dozvoljeno modificiranje Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) niti stvaranje ili izvođenje derivativnih radova koji se temelje na Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata).

Također, Kupac ne smije u bilo koje svrhe koristiti ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili bilo koji vizualno-tekstualni sadržaj (digitalni sadržaj ili digitalna uslugu) Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) radi prezentiranja trećima u bilo kojem obliku, u protivnom može biti odgovoran za štetu Trgovcu.

Dakle, za korištenje bilo kojeg vizualno-tekstualnog dijela Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) radi prezentiranja trećima potrebna je izričita dozvola Trgovca.

Poglavito je isključeno i posebno je osjetljivo u pogledu povrede interesa Trgovca,  korištenje vizualno-tekstualnog sadržaja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) odnosno bilo kojeg sadržaja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) u komercijalne svrhe. 

Kupac za radnje trećih koji dođu u doticaj s Proizvodom (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) te svih povezanih osoba u najširem smislu odgovara kao i za vlastite.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, suglasni ste da ćete Proizvod (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) koristiti isključivo na način koji je u skladu sa svim pozitivnim propisima, kako međunarodnim, tako i onima Republike Hrvatske, uključujući i ograničenja u vezi autorskih prava te drugih prava o intelektualnom vlasništvu.

U slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta korištenja, Kupac je ovlašten Kupcu ukinuti pristup Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) čime se gase i sva prava korištenja.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, Kupac je suglasan da Trgovac može izvršiti uvid u način korištenja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) u bilo koje vrijeme.

 1. Autorsko pravo i pravo intelektualnog vlasništva Trgovac zadržava sva prava, vlasništvo i interes na Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranici, uključujući, bez ograničenja, softver, slike, tekst, grafiku, ilustracije, logotipe, oznake usluga, autorska prava, fotografije, videozapise, glazbu, članke, primjere dokumenata i sva povezana prava intelektualnog vlasništva. 

Osim ako je drugačije navedeno u Uvjetima, ne smijete samostalno te ne smijete dopustiti drugima da:

 • reproduciraju, modificiraju, prevode, poboljšavaju, dekompiliraju, rastavljaju ili stvaraju izvedena djela bilo kojeg od dijela Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice (osim dokumenata koje stvorite tijekom korištenja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata), a koje možete koristiti za svoju osobnu upotrebu, kako je to opisano pod točkom “Prava kupca; Licenca”)
 • prodavati, licencirati, podlicencirati, iznajmljivati, distribuirati, kopirati, javno prikazivati, objavljivati, prilagođavati ili uređivati ​​bilo koji dio Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice; ili
 • zaobilaziti ili onemogućavati bilo koju sigurnosnu ili tehnološku značajku Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice.

Sva ostala prava koja nisu posebice navedena u ovim Uvjetima korištenja, pridržana su od strane Trgovca te njegovih dobavljača.

Zaštićeni znakovi „trademarks“ Trgovca sadržani u ili na Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata)  i/ili Web stranici, zaštićeni su pozitivnim propisima Republike Hrvatske te međunarodnim sporazumima, kako u Republici Hrvatskoj tako i/ili međunarodno te ih ne smije kopirati, oponašati ili koristiti, u cijelosti ili djelomično, bez prethodnog pisanog pristanka Trgovca.

Osim toga, izgled i dojam je zaštitni znak i/ili vizualni izričaj Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata)  i/ili Web stranice, i ne smijete ga kopirati, oponašati ili koristiti, u cijelosti ili djelomično, bez prethodnog pisanog pristanka Trgovca.

Ništa u ovim Uvjetima korištenja ne bi se trebalo shvatiti kao davanje bilo kakve licence ili prava na korištenje bilo kojeg od zaštitnih znakova Trgovca ili bilo koje treće strane prikazanih u ili na Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata)  i/ili Web stranici. Sav “goodwill” nastao korištenjem zaštitnih znakova u ili na e-Ugovor app i/ili Web stranici rezerviran  je isključivo za korištenje Trgovcu.

Ovi Uvjeti korištenja ne ovlašćuju Kupca na korištenje imena Trgovca niti njegovih pridruženih subjekata, kao niti njihovih znakova zaštićenih autorskim pravom te pravom intelektualnog vlasništva.

Za bilo kakvu preprodaju ili redistribuciju materijala Trgovca potrebna je izričita pisana suglasnost Trgovca.

Prihvaćate i slažete se da je Trgovac ovlašten prikupljati i koristiti skupne ili anonimizirane informacije od Kupaca u svrhu istraživanja, razvoja, poboljšanja i marketinga.

Struktura, sadržaj, organizacija i kod Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) su vrijedne poslovne tajne i povjerljive informacije Trgovca, kao i pridruženih subjekata te se i na njih odnosi sve gore navedeno.

 1. Valjanost Uvjeta korištenja: Svi ugovori sklopljeni između Trgovca i Kupca vezano uz kupnju Proizvoda putem Web trgovine regulirani su odredbama ovih Uvjeta korištenja, zakonima navedenim u Uvjetima korištenja, kao i važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su na internet stranici e-Ugovor.com. Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti ili ispisati ove Opće uvjete na vlastitom kompjuterskom sistemu. Ovi Uvjeti korištenja sastavni su dio Ugovora. 

Promjene ovih Uvjeta korištenja kao i odredbe Ugovora sklopljenih na temelju ovih Uvjeta korištenja moguće su isključivo na temelju pisanog sporazuma ugovornih strana. 

Usmeni ugovori i/ili sporazumi nisu dopušteni.

 1. Nevaljanost drugih ugovornih uvjeta: Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između Trgovca i Kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene uvjete drugih osoba, koji odstupaju od ovih Uvjeta korištenja. U slučaju nesuglasja između ovih Uvjeta korištenja i svih drugih, ovi Uvjeti korištenja će imati prevladavajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.

U  slučaju neslaganja Uvjeta korištenja i Ugovora, vrijede odredbe ovih Uvjeta korištenja.

 1. Valjanost odnosa prema Potrošačima: Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se prema svim osobama koje se u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske smatraju Potrošačem sukladno Zakonu o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obveznim odnosima.

Na preostale Kupce koje nisu Potrošači, ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju o preostalom dijelu koji se ne odnosi na Potrošače, uz primjenu relevantnih propisa. 

 1. Valjanost odnosa prema stranim državljanima: Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i na fizičke osobe, koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske i pravne osobe koje imaju sjedište izvan Republike Hrvatske i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju Kupca, i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskog jezika na kojem su ovi Uvjeti korištenja napisani.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.

 1. Oglašavanje: Objave Trgovca predstavljaju prikaz osnovnih uvjeta ponude Trgovca, osim ako Trgovac nije izričito naveo drugačije.

Trgovac ne odgovara za eventualne pogreške u opisu Proizvoda, fotografija, ažuriranju ili sadržaja Web stranice ili bilo kojeg medija kojim se služi u poslovanju (društvene mreže i sl.).

U svrhu oglašavanja pojedinih proizvoda, Trgovac može koristiti usluge Google Adwords remarketinga. To je usluga koju pruža Google za ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja kroz Google Search, te Google Display mrežu Kupca koji su već posjetili Web stranicu. Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama – oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu.

 1. Posebni oblici prodaje: Tijekom trajanja posebnog oblika prodaje (tijekom sezonskog sniženja, rasprodaje, akcijske prodaje, kao i tijekom ostalih posebnih ponuda Trgovca u okviru kojih Kupci mogu kupovati Proizvode po nižim cijenama od onih u redovitoj prodaji) Trgovac ističe sniženu cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu koju je Trgovac primjenjivao za isti Proizvod tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.
 2. Odricanje od jamstava i obećanja: Korištenje Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice, te sadržaja i/ili materijala viđenih, dobivenih ili preuzetih od Trgovca je na vlastitu odgovornost. 

Trgovac je Kupcu dužan Proizvod koji ispunjava zahtjeve navedene u propisima te ovim Uvjetima korištenja. 

Pristup Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) pruža se u konačnom obliku, kao i pristup u skladu s ovim Uvjetima korištenja, po osnovi „Kakav jeste“ i „Kako je dostupan“  bez obećanja bilo koje vrste, izričitih ili podrazumijevanih.

Trgovac ili bilo koja osoba povezana s njim ne daju bilo kakva obećanja, jamstva ili izjave u pogledu potpunosti, sigurnosti, pouzdanosti, kvalitete, točnosti i dostupnosti informacija, sadržaja ili podataka u ili na Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranici.

Proizvod (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranica se nudi bez ograničavanja navedenog te Trgovac ili bilo koja osoba povezana s njima ne daje obećanja, ne izjavljuje ili jamči da jesu ili da će sadržaji i/ili materijali ili bilo koji njihov dio biti potpuni, točni, pouzdani, bez pogrešaka, zastoja ili prekida, da će pogreške biti uklonjene, da su internetske stanice ili poslužitelji koji ih čine dostupnima bez virusa ili drugih štetnih komponenti ili da će sadržaji i/ili dobiveni materijali zadovoljiti potrebe ili očekivanja Kupca.

Trgovac se ovim putem odriče svih jamstava, bilo koje vrste, izričitih ili nagoviještenih, zakonskih ili drugih, o prodajnoj primjerenosti Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i primjerenosti za pojedine svrhe.

Kupac se izričito neograničeno odriče svih izričitih i sugeriranih jamstava i usklađenosti, uključujući i jamstva trgovinskih standarda, jamstva sukladnosti određenoj svrsi i jamstva zaštite vlasničkih prava, do maksimalne razine koju dopušta zakon. 

Do maksimalne razine koju dopušta zakon, službenici, direktori, zaposlenici i posrednici Trgovca i dr., odriču se svih jamstava, bila ona izričita ili sugerirana, u vezi s Proizvodom (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranicom te korištenjem istih. S obzirom na to da neki međunarodni sporazumi ne dozvoljavaju nedostatak ili ograničenje odgovornosti, ali mogu dozvoliti odgovornost koja je ograničena, u tim slučajevima odgovornost Trgovca, njegovih zaposlenika odnosno svih osoba navedenih u prethodnoj rečenici će biti ograničena na 30 € (slovima: trideset eura).

Trgovac ili bilo koja osoba povezana s njim ne daju obećanja, ne izjavljuju ili jamče točnost ili potpunost sadržaja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice i web stranica bilo koje treće strane koje su povezane s Web stranicom, i ne preuzimaju nikakvu odgovornost ili obvezu za bilo kakve (i) pogreške, nesporazume ili nepreciznosti vezane uz sadržaj, podatke i informacije (ii) bilo kakav neovlašteni pristup poslužiteljima i osobnim podacima i/ili financijskim podacima koji su tamo pohranjeni, (iii) bilo kakav prekid, zastoj ili prestanak komunikacije s Proizvodom (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranicom, (iv) bilo kakve bugove, viruse, “trojanske konje” i slične pojave koje bi bilo koja treća strana mogla prenijeti na Proizvod (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranicu ili putem istih, i/ili (v) bilo kakve pogreške ili izostavljanja vezana uz bilo kakav sadržaj ili uz bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala kao rezultat objave, sadržaja, njegovog slanja elektroničkom poštom, komunikacije o njemu, prijenosa ili bilo kakve druge dostupnosti putem e-Ugovor app i/ili Web stranice.

Trgovac ne jamči, preporučuje, garantira ili preuzima odgovornost za bilo koji proizvod ili uslugu koju je treća strana oglasila ili ponudila putem Web stranice ili bilo koje web stranice povezane na Web stranicom ili u vlasništvu Trgovca te bilo koje druge web stranice prikazane u bilo kojemu prozoru ili drugoj metodi oglašavanja, stoga Trgovac neće biti smatran sudionikom ili na bilo koji način odgovoran za praćenje bilo kakvih transakcija između Kupca i/ili drugih trgovaca i/ili pružatelja proizvoda i usluga.

Trgovac, pridruženi subjekti niti bilo tko drugi, ne mogu ponuditi nikakva jamstva niti obećati prikladnost za određenu svrhu, kao niti činjenicu da Proizvod (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) odnosno Web stranica neće kršiti patente, autorska prava, zaštitne znakove ili druga prava.

Nema jamstva da će funkcije sadržane u e-Ugovor app zadovoljiti potrebe Kupca ili da će rad Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice biti besprijekoran i bez informatičkih grešaka – „bugova“. Trgovac se odriče bilo kakve proizlazeće garancije, uključujući, bez ograničenja, sve proizlazeće garancije na utrživost ili prikladnost za određenu svrhu.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, Kupac preuzima odgovornost i rizik u izboru e-Ugovor app koja će mu donijeti željene rezultate.

Ova ograničenja se primjenjuju do najviše razine koju dopušta zakon. Trgovac ni na koji način ne tvrdi i ne jamči da je Proizvod (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranica prikladna za uporabu na drugim lokacijama. Oni koji pristupe Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranici ili se njome koriste iz drugih područja pravne nadležnosti to čine na vlastiti rizik i sami snose odgovornost za pridržavanje mjesnih zakonskih propisa.

Navedena odricanja od jamstva  primjenjuju se i na jamstva na prikladan način, na sve aspekte odredbi ovih Uvjeta korištenja.

 1. Ograničenje odgovornosti: Ni u kojem slučaju Trgovac, njegovi službenici, direktori, zaposlenici ili posrednici neće biti smatrani odgovornima za izravnu ili neizravnu, slučajnu, ekonomsku, naknadnu, kaznenu, posebnu ili podrednu štetu i sl.

(čak i ako je Trgovac bio obaviješten o mogućnosti nastanka istih), ili bilo kakvu štetu koja nastane kao rezultat bilo kojeg aspekta korištenja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice, neograničeno, uključujući slučajeve u kojima je do štete došlo zbog uporabe ili zlouporabe Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice odnosno zbog nemogućnosti uporabe e-Ugovor app ili Web stranice, zbog prekida, zastoja, prestanka, izmjene, promjene, modifikacije, dodatka ili ukidanja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice.

Navedeno ograničenje odgovornosti će također biti na snazi vezano uz štete koje nastanu zbog drugih usluga ili proizvoda koji su primljeni putem ili oglašeni vezano uz e-Ugovor app i/ili Web stranicu ili bilo kakve poveznice na Web stranici, kao i zbog bilo kakvog proizvoda, podatka, mišljenja ili savjeta koji je oglašen vezano uz Proizvod (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranicu ili bilo kakve poveznice na Web stranici.

U slučaju korisničke zloupotrebe ili protupravnih radnji trećih osoba, treća osoba ili Kupac koji je napravio zloupotrebu, odgovoran je za sve zahtjeve i štete nastale kao posljedica zloupotrebe.

Niti Trgovac, niti bi tko drugi, tko je bio u relaciji sa stvaranjem, proizvodnjom ili isporukom Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice neće biti ni u kojem slučaju odgovorni Kupcu ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu ili namjernu štetu, nastalu korištenjem ili nemogućnošću korištenja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice, čak i ako je Trgovac bio upozoren ili znao za mogućnost nastanka takve štete.

 1. Odricanje od odgovornosti: Cjelokupni sadržaj Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata), Web stranice, newslettera te svih obavijesti Trgovca koji se šalju pruža se isključivo u općenite i informativne svrhe te je korištenje istih isključiv je izbor Kupca i njegova odgovornost.

Kada se od Kupca zatraži da unese određene podatke, bilo osobne bilo podatke druge vrste, a bez kojih podataka e-Ugovor app ne može uredno raditi, Kupac je iste dužan unijeti, odnosno Trgovac ne odgovara za štetu koja može nastati Kupcu koji nije zadovoljio takve uvjete.

Trgovac u bilo kojem trenutku zadržava pravo na ažuriranja ili promjenu informacija sadržanih u ili na Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranici, newsletteru koji šaljemo e-poštom. Trgovac nije odgovaran za informacije na hipervezama.

Trgovac se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezano uz korištenje Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice, za bilo koje radnje Kupca ili bilo koje treće osobe proizašle iz uporabe ili zlouporabe Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Kupcu ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice te stoga Kupac ili bilo koje treća osoba neće imati bilo kakvih potraživanja prema Trgovcu bez obzira da li su ista povezana u bilo kojem obliku s informacijama, sadržaju, podacima i sl., u ili na Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranici.

Također, Trgovac ne odgovara Kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi za bilo koju štetu, gubitak ili trošak niti bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, gubitak financijskih ili bilo kakvih drugih podataka, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji proizlazi iz izrađenih dokumenata, poslovnih odluka, potpisanih ugovora i sl.. donesenih na temelju informacija, sadržaja, podataka i sl., sadržanih u ili na Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranici.

Trgovac neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu, gubitak ili trošak niti bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, gubitak financijskih ili bilo kakvih drugih podataka, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi zbog nemogućnosti korištenja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice uslijed neodgovarajućeg postupanja Kupca, nedostupnosti Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice nastale kao posljedica nekorištenja odgovarajućih programa ili verzija programa, tehničkih problema, zabrane rada od strane nadležnih tijela, prestanka poslovanja Trgovca ili više sile, grešaka u radu Proizvodu (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice, neadekvatnosti Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) i/ili Web stranice i sl..

Trgovac ne odgovara Kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi za štetu, ako unatoč mjerama zaštite dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

Kupac samostalno izrađuje dokument prema Primjeru dokumenta te određuje konačni sadržaj dokumenta, stoga Trgovac izričito odriče svaku odgovornost u pogledu radnji koje su poduzete ili nisu poduzete na temelju bilo kojeg ili svih sadržaja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata).

Trgovac ne preuzima odgovornost za neispravnost Primjera dokumenata unutar e-Ugovor app ili štete koja bi zbog neispravnosti primjera mogla nastati. Svaki Kupac odgovoran je za izgled konačnih dokumenata koje izrađuje u e-Ugovor app. Trgovac ne jamči da će konačni dokument izrađen u e-Ugovor app biti u skladu sa zakonima te je na svakom Kupcu da donese sud o tome.

Gore navedena odricanja odgovornosti uključuju, bez ograničenja, naknadu štete zbog gubitka poslovne zarade, prekid poslovanja, gubitak poslovnih informacija, oštećenje imovine, osobne ozljede, drugi novčani gubitak ili odgovornost za bilo koje posebne, izravne ili neizravne, slučajne, ekonomske, naknadne, kaznene, posebne ili podredne štete i sl., (čak i ako je Trgovac bio obaviješten o mogućnosti nastanka istih), ili bilo kakve štete, bilo kako da su nastale odnosno nastaju, pod ugovorom, nepažnjom ili drugom vrstom odgovornosti.

Komentari, mišljenja, prijedlozi, povratne informacije ili ideje koje su dostavljene od strane Kupca ili posjetitelja Web stranice Trgovcu, neće se smatrati povjerljivim informacijama te će ih Trgovac moći koristiti, reproducirati, distribuirati i/ili prerađivati u bilo koju svrhu (u cijelosti ili djelomično, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku) i to bez obveza plaćanja bilo kakve naknade. S tim u vezi, Kupac i boli koji posjetitelj Web stranice odriče se prava na postavljanje, odnosno podnošenje bilo kakvog zahtjeva prema Trgovcu u svezi bilo kakve njegove moguće odgovornosti.

 1. Tajnost podataka: Bitna značajka Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata) je tajnost podataka. Uneseni podaci, sadržaj i dokumenti pri korištenju odnosno uređivanju Primjera dokumenata unutar e-Ugovor app spremaju isključivo u lokalnu memoriju (eng. “local storage”) preglednika Uređaja na kojemu je Kupac spremio (funkcija “Spremi” unutar e-Ugovor app) dokument iz e-Ugovor app.

Dokument koji je Kupac preuzeo (funkcija “PDF” unutar e-Ugovor app) na Uređaj (stolno računalo, table, prijenosno računalo ili pametni telefon eng. “smartphone”) ostaje u pohranjen kao PDF dokument na Uređaju, sve dok ga Kupac ne obriše. 

Dakle, Trgovac nikada, niti u kojem slučaju nema, niti će imati pristup podacima, sadržaju i dokumentima Trgovca koji nastanu korištenjem Proizvoda (e-Ugovor app, Primjeri dokumenata), stoga ih neće koristiti, obrađivati ili distribuirati u bilo kojem obliku, osim ako u nekom budućem razdoblju Trgovac promijeni način te mjesto spremanja i obrade, a za što će bezuvjetno biti potreban izričit pristanak Kupca.

U tom pogledu posebno naglašavamo da nemamo uvid u:

 • bilo koji dokument koji izradite i spremite unutar e-Ugovor app,
 • bilo koji dokument koji preuzmete s e-Ugovor app i pohranite na vlastiti uređaj.
 1. Zaštita osobnih podataka: Informacije u nastavku dani su isključivo informativno, a detaljnije o tome kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke, navedene su posebno za Web stranicu (na samoj Web stranici) te za e-Ugovor app (u sučelju e-Ugovor app), u posebno izrađenim Politikama privatnosti.  

Registracijom ili kupovinom putem Web stranice dajete suglasnost da Trgovac, i njegovi poslovni partneri prikupljaju, obrađuju te međusobno prosljeđuju i razmjenjuju podatke navedene u obrascu narudžbe u mjeri potrebnoj za realizaciju ugovornog odnosa odnosno isporuku Proizvoda.

Pružanje takvih podataka je ugovorna obveza, a podaci se obrađuju u svrhu obrade ponude Kupca (“narudžbe”), obrade i prihvata ponude Kupca, pripreme Proizvoda, isporuke Proizvoda, rješavanje reklamacija te druge komunikacije vezane uz kupnju. U slučaju da ne date podatke, ne možemo ispuniti obveze koje proizlaze iz ponude Kupca (“narudžbe”). 

e-Ugovor app prikuplja osobne podatke svojih Kupaca i to samo e-mail adresu Kupca dana od strane Kupca na Web trgovini tijekom procesa naručivanja na Web trgovini.

Također, e-mail adresa Kupca će se koristiti kako bi se odgovorilo na upite, poslao, račun i sl. 

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno posjetitelja. Ako Kupac odnosno posjetitelj ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.  

Prihvaćanjem Politike privatnosti na ovoj Web stranici klikom, u procesu kupovine Kupca odnosno prijavom na Internet stranici www.e-Ugovor.com od strane Kupca, posjetitelja Web stranice te primatelja obavijesti (o ponudama, novostima i sl. – “newsletter”, Kupac, posjetitelj odnosno primatelj obavijest potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s obradom osobnih podataka kako ih Politika privatnosti utvrđuje.  

Budući da e-Ugovor app ne sprema nikakve podatke o dokumentima Kupca koje izrađuje u e-Ugovor app, Trgovac ne može biti odgovoran za osobne podatke koje Kupac unosi u e-Ugovor app/Primjere dokumenata, jer ih ne čuva niti obrađuje budući da na poslužitelju na kojemu se nalazi e-Ugovor app ne ostaje nikakav podatak vezan uz izradu, spremanje i preuzimanje dokumenata od strane Kupca.

 1. Pravo na podnošenja prigovora (zaštita potrošača): Sukladno Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo da Kupac (potrošač) svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljenu robu, pruženu uslugu ili poslovanje Trgovca s Potrošačem može izjaviti putem prigovora.

Prigovore možete podnijeti:

 • putem pošte: SELF LEGAL d.o.o., Vijenac Ivana Meštrovića 20/II, 31000 Osijek (Grad Osijek),  ili
 • elektroničke pošte: [email protected].

Na prigovore ćemo odgovoriti najkasnije u zakonskom roku od 15 dana, no potrudit ćemo se to učiniti i prije.

Molimo da u prigovoru detaljnije opišite osnovu prigovora, kako bismo ga što brže i kvalitetnije riješili.

Kako bi mogli postupiti po prigovoru, potrebno je da navedete sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • broj narudžbe (ponude Kupca)
 • adresi na koju će im biti dostavljen odgovor, u slučaju da prigovor nije upućen elektroničkom poštom.
 1. Prava Potrošača: Odredbe ove točke odnose se isključivo na Potrošače – fizičke osobe koji sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Primjeri dokumenata te informacije unutar Aplikacije (digitalna usluga i digitalni sadržaj) kojima se pristupa na e-Ugovor app predstavljaju digitalnu uslugu/sadržaj koji se ne isporučuje na fizičkom mediju, nego se korištenje obavlja elektronički, putem licence, omogućavanjem Kupcu pristupa na web adresi Aplikacije. 

Kupac sklapanjem ugovora o takvoj isporuci digitalnog sadržaja i digitalne usluge daje izričiti prethodni pristanak na početak i ispunjenje ugovora te sklapanjem Ugovora odnosno izvršenjem plaćanja potvrđuje da je upoznat da time da nema pravo na jednostrani raskid ugovora (takva obavijest nalazi se na stranici naplate, na završnom koraku procesa naručivanja na Web trgovini).

U potvrdi Narudžbe od strane Trgovca jasno će se potvrditi da ispunjenje počinje na izričiti prethodni pristanak Kupca te će ujedno i Trgovac Kupcu dostaviti potvrdu o sklopljenom Ugovoru na trajnom mediju koja uključuje Predugovorne obavijesti iz Zakona o zaštiti potrošača.

Slanjem poveznice za pristup na e-mail adresu Kupca koji je dao prilikom kreiranja narudžbe smatra se da je Trgovac ispunio Ugovor odnosno isporučio Proizvod.

 • Neisporuka 

Trgovac isporučuje Proizvod bez nepotrebne odgode nakon sklapanja Ugovora, kako je to opisano pod naslovom “Potvrda narudžbe”, ovih Uvjeta korištenja.

U slučaju neisporuke Proizvoda, Potrošač može zatražiti od Trgovca da mu isporuči Proizvod, sukladno Zakonu. Ako Trgovac nakon takvog zahtjeva Potrošača ne isporuči digitalni sadržaj/digitalnu uslugu bez nepotrebne odgode ili unutar dodatnog roka koji su ugovorne strane izričito dogovorile, Potrošač ima pravo raskinuti ugovor.

Iznimno od navedenog, Potrošač ima pravo odmah raskinuti Ugovor:

a) ako je Trgovac izjavio da neće isporučiti digitalni Proizvod ili je to iz okolnosti slučaja očito,

b) ako su se Potrošač i Trgovac sporazumjeli ili je iz okolnosti sklapanja ugovora očito da je određeno vrijeme isporuke ključno za Potrošača, a Trgovac ne isporuči Proizvod do tog trenutka ili u tom trenutku.

 • Neusklađenost

Potrošač ima pravo na usklađivanje Proizvoda, osim ako bi to bilo nemoguće ili bi time Trgovcu nastali nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti pojedinog slučaja, uključujući sljedeće:

a) vrijednost koju bi Proizvod imao da ne postoji neusklađenost i

b) značaj neusklađenosti.

Trgovac je dužan uskladiti Proizvod u skladu s navedenim u razumnom roku od trenutka kada je Potrošač obavijestio Trgovca o neusklađenosti, besplatno i bez znatnih neugodnosti za Potrošača, uzimajući u obzir prirodu Proizvoda i svrhu za koju su Potrošaču taj Proizvod bili potrebni.

Potrošač ima pravo ili na razmjerno sniženje cijene u sukladno Zakonu ili na raskid ugovora u opisanim slučajevima u Zakonu.

 • Raskid ugovora

Potrošač ostvaruje pravo na raskid ugovora po navedenim osnovama iz ove točke Uvjeta korištenja (sukladno Zakonu), izjavom kojom izražava svoju odluku o raskidu.

Potrošač ima pravo raskinuti ugovor samo ako neusklađenost nije neznatna.

U slučaju raskida, Trgovac i Potrošač su dužni pridržavati se obveza iz Zakona koje reguliraju raskid.

 1. Mjerodavno pravo, Rješavanje sporova:  Sukladno Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova) i Zakonom, uvedena je obveza trgovcima koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem ove poveznice:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

Sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, kao kontaktna točka Platforme za online rješavanje potrošačkih sporova određuje se Odjel za Europski potrošački centar, čija je funkcija pružanje podrške za rješavanje sporova vezanih uz pritužbe podnesene putem platforme.

Trgovac sukladno zakonskim normama ne priznaje nikakvog izvođača izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkih sporova koje bi potrošač mogao pokrenuti sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

U slučaju spora između Potrošača i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore i Sudu časti Hrvatske obrtničke komore.

Eventualne sporove Trgovac i Potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem.

U slučaju nemogućnosti rješavanja spora mirnim putem, svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja Proizvoda (e-Ugovor app, Primjera dokumenata) i/ili Web stranice, u vezi s ovim Uvjetima korištenja ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Osijeku, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava. 

 1. Ostalo: Svaki Ugovor sklopljen na temelju ovih Uvjeta korištenja će biti pohranjen u elektronskom obliku, u sustava Trgovca te Kupac može pristupiti njima putem službi Trgovca. 

Uvjeti poslovanja primjenjuju se od 4. siječnja 2024. godine, a možete ih spremati, ponovno koristiti i reproducirati putem ove poveznice.

Prethodno važeće uvjete poslovanja koji su se primjenjivali do 4. siječnja 2024. godine, možete spremati, ponovno koristiti i reproducirati putem ove poveznice.

Prethodno važeće uvjete poslovanja koji su se primjenjivali od 13. listopada 2023. godine, možete spremati, ponovno koristiti i reproducirati putem ove poveznice.

Uspješno dodano u vašu košaricu.