Naslovna
Svi primjeri

Ugovori o najmu i zakupu

Ugovori o najmu pripadaju u kategoriju najčešćih ugovora u pravnoj praksi, poglavito ugovor o najmu stana. Osim prilagodljivog primjera ugovora o najmu stana, u ovoj kategoriji možete pronaći ugovor o najmu kuće te ugovor o najmu pokretnine (uključujući i motorno vozilo). Osim toga, u ovoj kategoriji se česti ugovori između poduzetnika: ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta te ugovor o zakupu poslovnog prostora. Punomoći i zapisnike vezane uz nekretnine odnosno pokretnine možete vidjeti u grupi dokumenata: Punomoći, zapisnici.

Ugovor o najmu kuće

Za fizičke osobe
8,00

Ugovor o najmu pokretnine

Za poslovne subjekte
Za fizičke osobe
8,00

Ugovor o najmu stana

Za fizičke osobe
8,00

Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta

Za poslovne subjekte
Za fizičke osobe
8,00
Ugovor o zakupu poslovnog prostora
Uskoro!

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Za poslovne subjekte
Za fizičke osobe
8,00
Uspješno dodano u vašu košaricu.