Naslovna
Svi primjeri

Trgovački ugovori

U ovoj grupi primjera dokumenata obrađuju se česti ugovori između poslovnih subjekata (trgovački ugovori): ugovor o poslovnoj suradnji, ugovor o povjerljivosti i dr.. Posebna grupa primjera čestih ugovora između poslovnih subjekata kojom se reguliraju obračunska plaćanja (cesije, promjene na strani dužnika, asignacija, kompenzacija), obrađuju se u grupi primjera dokumenata: Obračunska plaćanja.

Ugovor o donaciji

Za poslovne subjekte
Za fizičke osobe
9,00

Ugovor o poslovnoj suradnji

Za poslovne subjekte
9,00

Ugovor o povjerljivosti ("NDA") - dvostran

Za poslovne subjekte
Za fizičke osobe
10,00

Ugovor o povjerljivosti ("NDA") - jednostran

Za poslovne subjekte
Za fizičke osobe
9,00
Ugovor o prijenosu ugovora
Uskoro!

Ugovor o prijenosu ugovora

Za poslovne subjekte
Za fizičke osobe
9,00

Ugovor o sponzorstvu

Za poslovne subjekte
9,00
Uspješno dodano u vašu košaricu.