Naslovna
Svi primjeri

Ugovor o hipoteci (zasnivanju založnog prava na nekretnini)

Za poslovne subjekte
Za fizičke osobe

Hipoteka je založno pravo na nekretnini, koje ovlašćuje svog nositelja, (založnoga vjerovnika) da, određenu tražbinu, ne bude li mu po dospijeću namirena, namiri iz vrijednosti nekretnine, a njen svagdašnji vlasnik je dužan to trpjeti. Kao sredstvo osiguranja vraćanja zajma često se ugovara hipoteka

 

Sve daljnje potrebne informacije možete pronaći u primjeru dokumenta.

Pravnici uključeni u izradu primjera: 3 pravnika s položenim pravosudnim ispitom.


 

Korištenje u 4 koraka:

 

11,00

Uspješno dodano u vašu košaricu.